Kubicka- Grupa, Z. (2022) „Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulujące postępowanie w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę wobec zmiany rozporządzenia Bruksela IIa”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 210–217. doi: 10.15584/actaires.2022.2.15.