Kubas , S. . (2022) „Częściowe członkostwo w organizacji międzynarodowej”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 204–209. doi: 10.15584/actaires.2022.2.14.