Kubas, E. (2022) „Zasada demokracji i solidaryzmu społecznego a zbiórki publiczne”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 196–203. doi: 10.15584/actaires.2022.2.13.