Kruś, M. (2022) „Współpraca gminy, inwestora i społeczeństwa w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowej w oparciu o specustawę mieszkaniową – jako przykład stosowania w administrowaniu «teorii dwóch kroków» oraz nieformalnych sposobów działania”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 181–195. doi: 10.15584/actaires.2022.2.12.