Krupowicz, B. . (2022) „Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia – rozważania na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. II CSKP 104/21”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 163–180. doi: 10.15584/actaires.2022.2.11.