Kruczek, M. . (2022) „Nowe standardy opieki okołoporodowej a pandemia – wybrane zagadnienia prawne”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 145–162. doi: 10.15584/actaires.2022.2.10.