Jaskuła, L. K. . (2022) „Administracji publicznej współpraca z prasą – przykra konieczność czy szansa?”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 117–133. doi: 10.15584/actaires.2022.2.8.