Dzierzbicki, C. (2022) „Spór pomiędzy e-Sądem a sądem właściwości ogólnej o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przed nowelizacją czy po nowelizacji”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 86–116. doi: 10.15584/actaires.2022.2.7.