Bachurska, B. (2022) „Konstytucyjne aspekty udziału referendarza sądowego w postępowaniu karnym”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 9–20. doi: 10.15584/actaires.2022.2.1.