Białkowska, P. (2022) „Rodzaje oraz charakterystyka gwarancji służących ochronie tajemnicy zawodowej w wykonywaniu zawodu adwokata w prawie polskim”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 21–35. doi: 10.15584/actaires.2022.2.2.