Bielecki, L. . (2022) „Umowa przedsięwzięcia wykonanego przez spółkę celową w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zarys charakterystyki prawnej wraz z elementami statystycznej efektywności w latach 2016–2020”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 36–51. doi: 10.15584/actaires.2022.2.3.