Chlipała, M. . (2022) „Z problematyki odmowy udzielenia aktu uwarunkowanego przyrzeczeniem administracyjnym”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 52–65. doi: 10.15584/actaires.2022.2.4.