Cybulska, R. . (2022) „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma współpracy mieszkańców z gminą, powiatem i województwem”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 77–85. doi: 10.15584/actaires.2022.2.6.