Grusza, J. (2020) „Znowelizowana ustawa o grach hazardowych w świetle prawa unii europejskiej”, Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), s. 132–146. doi: 10.15584/znurprawo.2018.23.10.