Imioł, M. (2020) „Eksperyment medyczny w ujęciu etycznym”, Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), s. 147–160. doi: 10.15584/znurprawo.2018.23.11.