Ratajczak, M. S. (2020) „Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy”, Acta Iuridica Resoviensia, 23(102), s. 210–228. doi: 10.15584/znurprawo.2018.23.16.