Masłowski, P. (2020) „Analiza oraz ocena prawnych uregulowań z zakresu orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia sportowca jako aspekt bezpieczeństwa w sporcie”, Acta Iuridica Resoviensia, 28(110), s. 139–149. doi: 10.15584/znurprawo.2020.28.11.