Bień-Węgłowska, I. (2020) „Recenzja: «Współczesne problemy wykroczeń», red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464”, Acta Iuridica Resoviensia, 28(110), s. 321–331. doi: 10.15584/znurprawo.2020.28.22.