[1]
M. Sudzina, „Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku”, AIR, t. 34, nr 116, s. 334–343, wrz. 2021.