[1]
Z. K. . Fliszkiewicz, „Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym”, AIR, t. 34, nr 116, s. 69–82, wrz. 2021.