[1]
S. Pawłowski, „Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa”, AIR, t. 35, nr 117, s. 320–332, kwi. 2023.