[1]
M. Wojcieszek, „Administracyjnoprawne aspekty stwierdzenia zgonu”, AIR, t. 37, nr 119, s. 273–285, cze. 2022.