[1]
P. Wilczyński, „Podmioty niepubliczne a decentralizacja i dekoncentracja władztwa administracji publicznej”, AIR, t. 37, nr 119, s. 260–272, cze. 2022.