[1]
B. . Krupowicz, „Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia – rozważania na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. II CSKP 104/21”, AIR, t. 37, nr 119, s. 163–180, cze. 2022.