[1]
P. . Kobylski, „Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. Wybrane aspekty relacji między obywatelami i administracją”, AIR, t. 37, nr 119, s. 134–144, cze. 2022.