[1]
C. Dzierzbicki, „Spór pomiędzy e-Sądem a sądem właściwości ogólnej o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przed nowelizacją czy po nowelizacji”, AIR, t. 37, nr 119, s. 86–116, cze. 2022.