[1]
L. . Bielecki, „Umowa przedsięwzięcia wykonanego przez spółkę celową w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zarys charakterystyki prawnej wraz z elementami statystycznej efektywności w latach 2016–2020”, AIR, t. 37, nr 119, s. 36–51, cze. 2022.