[1]
R. . Cybulska, „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma współpracy mieszkańców z gminą, powiatem i województwem”, AIR, t. 37, nr 119, s. 77–85, cze. 2022.