[1]
M. S. Ratajczak, „Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy”, AIR, t. 23, nr 102, s. 210–228, grudz. 2020.