[1]
P. Masłowski, „Analiza oraz ocena prawnych uregulowań z zakresu orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia sportowca jako aspekt bezpieczeństwa w sporcie”, AIR, t. 28, nr 110, s. 139–149, grudz. 2020.