[1]
I. Bień-Węgłowska, „Recenzja: «Współczesne problemy wykroczeń», red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464”, AIR, t. 28, nr 110, s. 321–331, grudz. 2020.