Wróbel, A. „NIEOBYCZAJNY WYBRYK (ART. 140 K.W.)”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 33, nr 115, styczeń 2022, s. 216–226, https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2568.