Sudzina, M. „Zabezpečenie dôkazu a dôkazného Prostriedku podľa civilného sporového Poriadku”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 34, nr 116, wrzesień 2021, s. 334–343, doi:10.15584/actaires.2021.3.24.