Fliszkiewicz, Z. K. . „Oświadczenie Woli Furiosus W Orzecznictwie sądowo-Administracyjnym”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 34, nr 116, wrzesień 2021, s. 69–82, doi:10.15584/actaires.2021.3.6.