Pawłowski, S. „Umowa Publicznoprawna – Niewykorzystana Szansa”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 35, nr 117, kwiecień 2023, s. 320–332, https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4434.