Ryszkowski, K. . „Funkcja Balkonu Jako okoliczność Istotna Dla Ustalania Jego Statusu własnościowego – Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego (3) Z Dnia 6 Marca 2015 r., Sygn. III CSK 195/14”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 289-96, doi:10.15584/actaires.2022.2.20.