Wojcieszek, M. „Administracyjnoprawne Aspekty Stwierdzenia Zgonu”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 273–285, doi:10.15584/actaires.2022.2.19.