Mełgieś, K. . „Zadania państwa związane Z Epidemią Choroby Zakaźnej”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 218-45, doi:10.15584/actaires.2022.2.16.