Kubicka- Grupa, Z. „Przepisy Kodeksu postępowania Cywilnego regulujące postępowanie W Sprawach dotyczących Uprowadzenia Dziecka Za Granicę Wobec Zmiany rozporządzenia Bruksela IIa”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 210–217, doi:10.15584/actaires.2022.2.15.