Kubas, E. „Zasada Demokracji I Solidaryzmu społecznego a zbiórki Publiczne”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 196-03, doi:10.15584/actaires.2022.2.13.