Krupowicz, B. . „Zawezwanie Do próby Ugodowej a Przerwanie Biegu Przedawnienia – rozważania Na Kanwie Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 17 Czerwca 2021 r., Sygn. II CSKP 104/21”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 163-80, doi:10.15584/actaires.2022.2.11.