Kruczek, M. . „Nowe Standardy Opieki okołoporodowej a Pandemia – Wybrane Zagadnienia Prawne”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 145-62, doi:10.15584/actaires.2022.2.10.