Kobylski, P. . „Sprzeciw Od Decyzji Kasatoryjnej. Wybrane Aspekty Relacji między Obywatelami I Administracją”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 134-4, doi:10.15584/actaires.2022.2.9.