Dzierzbicki, C. „Spór pomiędzy E-Sądem a sądem właściwości ogólnej O Przepisy Kodeksu postępowania Cywilnego Przed Nowelizacją Czy Po Nowelizacji”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 86-116, doi:10.15584/actaires.2022.2.7.