Bachurska, B. „Konstytucyjne Aspekty udziału Referendarza sądowego W postępowaniu Karnym”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 9-20, doi:10.15584/actaires.2022.2.1.