Cora, Łukasz. „Tajemnica Adwokacka W Polskim Procesie Karnym – W Kierunku Attorney-Client Privilege?”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 66-76, doi:10.15584/actaires.2022.2.5.