Cybulska, R. . „Obywatelska Inicjatywa uchwałodawcza Jako Forma współpracy mieszkańców Z gminą, Powiatem I województwem”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 37, nr 119, czerwiec 2022, s. 77-85, doi:10.15584/actaires.2022.2.6.