Imioł, M. „Eksperyment Medyczny W ujęciu Etycznym”. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), t. 23, nr 102, grudzień 2020, s. 147-60, doi:10.15584/znurprawo.2018.23.11.