Ratajczak, M. S. „Konsorcjum W Prawie zamówień Publicznych – solidarność Czynna I Bierna Wobec osób Trzecich – W postępowaniu I Na Etapie Realizacji Umowy”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 23, nr 102, grudzień 2020, s. 210-28, doi:10.15584/znurprawo.2018.23.16.