Masłowski, P. „Analiza Oraz Ocena Prawnych Uregulowań Z Zakresu Orzeczeń Lekarskich O Stanie Zdrowia Sportowca Jako Aspekt bezpieczeństwa W Sporcie”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 28, nr 110, grudzień 2020, s. 139-4, doi:10.15584/znurprawo.2020.28.11.